Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasza jakość

Jakość wody produkowanej na Stacji Uzdatniania Wody Krapkowice.

Podział wód według ich pochodzenia i właściwości fizykochemicznych zamieszczono na oddzielnej stronie, polecamy zapoznanie się z nią Podział i jakość wód.

Woda produkowana na Stacji Uzdatniania Wody w Krapkowicach pochodzi z ujęć głębinowych.

 

Zdjęcie przedstawiające ujęcie wody.

 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione tam parametry, wodę produkowaną na Stacji Uzdatniania Wody w Krapkowicach można określić jako:

Podstawowe parametry produkowanej wody wraz z zakresami dopuszczalnymi poszczególnych czynników obrazuje tabela:
 

Podstawowe parametry produkowanej wody wraz z zakresami dopuszczalnymi poszczególnych czynników.
  L.P.     OZNACZENIE     WYNIKI NA SUW     DOPUSZCZALNE WARTOŚCI  
I ZAKRESY *
1 Odczyn (pH) 6,8 6,5 - 9,5
2 Przewodność elektryczna
w temp.25oC                µS/cm
175,9 2 500
3 Zawartość chlorków        mg/l 8,15 250
4 Zawartość amoniaku       mg/l <0,05 0,50
5 Zawartość azotanów      mg/l 0,52 50
6 Zawartość żelaza            mg/l 0,126 0,200
7 Zawartość manganu       mg/l <0,024 0,050
8 Zawartość sodu              mg/l 9,25 200
9 Zawartość siarczanów    mg/l 25,3 250
10 Twardość ogólna             mg/l 89 = 5on Zakres zalecany
60 - 500

 

*- wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Wersja XML