Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna.

Brak opisu obrazka

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 -2013 w ramach umowy nr 00072-6921-UM0800006/14 z dnia 2014-09-17 r.
Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 2 714 324,53 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi 1 142 922,00 zł.
Koszty projektu brutto wynoszą 3 338 619,17 zł.

Projekt swym zakresem obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna i ma na celu udostępnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w całej miejscowości.

 

Realizacja projektu

 

W dniu 16.04.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIETNA

W dniu 29.05.2014 r. jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Sebastian Pandel Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PAGA-PRO" ul. Piastowska 16; 47-303 Krapkowice.

W dniu 02.06.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą budowy kanalizacji w miejscowości Pietna.

W dniu 29.05.2015 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna."

Wersja XML