Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace wdrożeniowe

Wdrażanie projektu unijnego

Wdrożenie systemu wymagało między innymi przeprowadzenia modernizacji infrastruktury informatycznej Spółki. Zakres działań na przykładzie serwerowni obrazują zdjęcia przedstawiające pomieszczenia i urządzenia przed i po wdrożeniu projektu.

1. Zdjęcia poniżej przedstawiają starą i nową serwerownię.
 

Brak opisu obrazka 
Zdj.1.1. Stara "serwerownia".


Brak opisu obrazka 
Zdj.1.2. Szafa typu RACK, w której znajduja się nowe serwery.
 

2. Zdjęcia pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię
 

Brak opisu obrazka 
Zdj.2.1. Serwerownia przed remontem 

Brak opisu obrazka 
Zdj.2.2. Serwerownia przed remontem 
 

3. Zdjęcia pomieszczenia serwerowni po remoncie 
 

Brak opisu obrazka 
Zdj.3.1. Serwerownia po remoncie

Brak opisu obrazka 
Zdj.3.2. Serwerownia po remoncie 

Brak opisu obrazka 
Zdj.3.3. Serwerownia po remoncie 
Wersja XML